Opravy leteckých motorů

V rámci údržby a opravy motorů Lycoming se řídíme servisním manuálem k tomuto typu motoru .

V dokumentu jsou jasně definované úkony na leteckém motoru:

  • díly, které se musí vyměnit
  • postupy zkoušení

Všechny sledované tolerance motoru musí být v souladu s tabulkami tolerancí uvedených v manuálu.

Uživatel má možnost nechat si uděat generální opravu leteckého motoru přímo u výrobce, který z pochopitelných důvodů užívá pouze originální náhradní díly.

Výhodou provedení generální opravy motoru v naší firmě je neplacení tzv. „Core deposit“. Tato záloha se platí za případné neopravitelné díly, které se opravují a nemění se.

V naší firmě tuto skutečnost oznamujeme okamžitě po rozdělání leteckého motoru, po provedení magnetické defektoskopie a dimenzionálním proměření.

  • po rozdělání leteckého motoru se muže zákazník zúčastnit kontroly stavu motoru
  • nabízíme i generální opravy motorů na leasing
  • kromě oprav leteckých motorů dále provádíme i opravy komponetů motorů
Servisní středisko EEA Tech spol.s.r.o. je držitelem oprávnění pro operativní a periodickou údržbu letounů vydaného Úřadem pro civilní letectví ČR podle Části M, oddílu A, hlavy F ( CZ.MF.0042 ) v rozsahu daném přílohou.